25 sierpnia, 2022
Badania termowizyjne instalacji elektrycznej

Kiedy myślisz o termowizji, pierwszą rzeczą, która prawdopodobnie przychodzi Ci do głowy, jest sprawdzenie zimnych miejsc w domu lub innym budynku w celu sprawdzenia, czy nie ma tam nieszczelności. Jednak obrazowanie termowizyjne może być wykorzystywane nie tylko do tego celu. Obecnie możliwe jest wykorzystanie technologii termowizyjnej na wiele różnych sposobów, aby pomóc w identyfikacji problemów z instalacjami elektrycznymi i kablami, a także w ujawnieniu wielu innych problemów występujących w instalacjach elektrycznych. Metody te są przydatne nie tylko w nowych budynkach, ale także w starszych, w których z czasem przeprowadzono liczne remonty. Badania termowizyjne mogą często ujawnić ukryte problemy, które mogą być niewidoczne gołym okiem.

Dlaczego termowizja jest stosowana do wykrywania problemów w instalacjach elektrycznych?

Termowizja jest nieniszczącą metodą badawczą, która ujawnia usterki w instalacjach elektrycznych, których nie można wykryć podczas konwencjonalnych oględzin lub przy użyciu konwencjonalnych urządzeń testujących. Chociaż wyniki inspekcji termowizyjnej muszą być zawsze potwierdzone przez konwencjonalne badania, może ona być bardzo pomocna w identyfikacji problemów w instalacjach elektrycznych budynku, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone. Zastosowania termowizji w instalacjach elektrycznych obejmują:

  • Wykrywanie przegrzanych kabli i przewodów – obrazowanie termowizyjne może być wykorzystywane do wykrywania przegrzania kabli i przewodów, którego nie widać gołym okiem. Może to wskazywać na problem w układzie elektrycznym
  • Wykrywanie luźnych i wadliwych połączeń – Luźne i wadliwe połączenia w instalacjach elektrycznych są często trudne do wykrycia gołym okiem, a mogą powodować poważne uszkodzenia
  • Wskazywanie lokalizacji zagrożeń pożarowych i przeciążonych obwodów – obrazowanie termiczne może być wykorzystywane do lokalizowania przeciążonych obwodów, a także zagrożeń pożarowych, takich jak przeciążone gniazdka, odwrócone połączenia i wadliwe okablowanie.

Wykrywanie przegrzanych kabli i przewodów

Jednym z podstawowych zastosowań termowizji w instalacjach elektrycznych jest wykrywanie przegrzanych kabli i przewodów. – Zazwyczaj przegrzane kable i przewody stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. – Kable i przewody są często wykorzystywane w systemach elektrycznych do przenoszenia wysokich napięć i prądów, co może powodować ich przegrzewanie, jeśli nie są odpowiednio zaprojektowane lub zainstalowane. – Źle zaprojektowane lub uszkodzone kable i przewody, a także kable i przewody prowadzone w nieodpowiednim miejscu mogą się przegrzewać, nawet jeśli nie przewodzą dużego prądu. – Za pomocą termowizji można sprawdzić, czy kable lub przewody nie są przegrzane. Jeśli okaże się, że kabel lub przewód jest przegrzany, należy go naprawić, aby wyeliminować zagrożenie pożarowe.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznejWykrywanie luźnych i wadliwych połączeń

Luźne i wadliwe połączenia w instalacjach elektrycznych są często trudne do wykrycia gołym okiem, a mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń. – Luźne połączenie w instalacji elektrycznej może spowodować przepływ prądu o dużym natężeniu przez takie połączenie, a w rezultacie wysoką temperaturę i potencjalny pożar. – Luźne połączenia mogą występować w dowolnym miejscu instalacji elektrycznej i mogą być spowodowane wieloma różnymi czynnikami, takimi jak wibracje, osiadanie konstrukcji lub wibracje powodowane przez pobliskie urządzenia. – Wadliwe połączenie może być spowodowane korozją lub użyciem przewodu zbyt małego w stosunku do prądu, który ma przenosić. – Termowizję można wykorzystać do sprawdzenia, czy w instalacji elektrycznej nie ma luźnych lub wadliwych połączeń. Jeśli okaże się, że połączenia są wadliwe lub luźne, należy je naprawić, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom.

Wskazanie lokalizacji zagrożeń pożarowych i przeciążonych obwodów

Zagrożenia pożarowe i przeciążone obwody często trudno jest wykryć za pomocą oględzin lub konwencjonalnych urządzeń testujących. Zagrożenia pożarowe obejmują przeciążone obwody, wadliwe połączenia i odsłonięte przewody. Obwody przeciążone to obwody, które mogą się wyłączyć z powodu dużego natężenia prądu. Usterki w systemach elektrycznych mogą powodować łuki elektryczne, w których stopiony metal odkłada się w pobliżu połączenia. Obrazowanie termiczne można wykorzystać do sprawdzenia, czy w instalacji elektrycznej nie ma zagrożenia pożarowego i przeciążonych obwodów. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego należy wyeliminować jego przyczynę.

Wnioski

Badania termowizyjne mogą być wykorzystywane do wykrywania wielu różnych rodzajów uszkodzeń w instalacjach elektrycznych. Większość badań termowizyjnych jest wykonywana przez technika wyposażonego w specjalistyczny sprzęt termowizyjny. Obecnie możliwe jest wykorzystanie technologii termowizyjnej na wiele różnych sposobów, aby pomóc w identyfikacji problemów z przewodami i kablami elektrycznymi, a także w ujawnieniu wielu innych problemów występujących w instalacjach elektrycznych. Metody te są przydatne nie tylko w nowych budynkach, ale także w starszych, w których z czasem przeprowadzono liczne remonty. Badania termowizyjne mogą często ujawnić ukryte problemy, które mogą być niewidoczne gołym okiem.