25 sierpnia, 2022
Termowizja budynków i ich otoczenia: Co to jest i komu jest potrzebne?

Termowizja to rejestracja promieniowania cieplnego lub ciepła obiektu lub środowiska. Obrazowanie termowizyjne może być wykorzystywane do obserwowania różnic w ilości ciepła, które postrzegamy jako różne kolory i jasność. Proces ten znany jest jako termografia i ma wiele zastosowań. Może być wykorzystywany w niemal każdym przypadku, gdy występują gorące lub zimne punkty, o których chcemy dowiedzieć się więcej. Wykorzystanie termowizji może pomóc w zmniejszeniu kosztów energii, poprawie bezpieczeństwa i zwiększeniu ochrony obiektu. Pomaga zidentyfikować źródła utraty ciepła i nieszczelności, co prowadzi do poprawy izolacji. Termowizja może również zidentyfikować wycieki wody, nieszczelności w dachach lub ścianach, a nawet wycieki gazu ziemnego. Odpowiednia aplikacja termowizyjna może również pomóc w innych aspektach utrzymania budynku, takich jak zarządzanie aktywami i identyfikowanie obszarów wymagających napraw lub renowacji, zanim staną się one sytuacjami awaryjnymi.

Jak działa wykrywanie wycieków za pomocą kamery na podczerwień?

Kamery termowizyjne mogą być używane do wykrywania nieszczelności na następujące sposoby:

  • Zauważenie źródła wycieku: Kamera termowizyjna może pomóc w wykryciu źródła wycieku, pomagając w zlokalizowaniu i naprawieniu problemu. Może to być szczególnie pomocne w przypadkach, gdy wycieki są przerywane lub trudne do zidentyfikowania wyłącznie na podstawie dźwięku.
  • Pomiar temperatury otaczającego obszaru: Kamery termowizyjne mogą być również wykorzystywane do pomiaru temperatury otaczającego obszaru, co może być pomocne w identyfikacji źródła wycieku na podstawie różnicy temperatur, nawet jeśli kamera nie widzi samego wycieku.
  • Obserwowanie zmian temperatury w czasie: Kamerę termowizyjną można także wykorzystać do obserwowania zmian temperatury w czasie, aby wychwycić wyciek w miarę jego powstawania.
  • Mierzenie temperatury wody: Kamery termowizyjnej można również użyć do pomiaru temperatury wody w celu zidentyfikowania źródła wycieku lub określenia zakresu uszkodzeń.

Uwzględnianie innych czynników, takich jak ciśnienie i dźwięk: Chociaż kamery termowizyjne mogą być używane do wykrywania i lokalizowania wycieków, mogą nie być w stanie dokładnie ocenić źródła wycieku lub ilości wody, która się wydostaje. W niektórych przypadkach konieczne może być uwzględnienie innych czynników, takich jak ciśnienie wody lub dźwięk wycieku.

Termowizja budynków i ich otoczenia: Co to jest i komu jest potrzebne?Identyfikacja źródeł wycieków za pomocą termowizji

Aby zidentyfikować źródła wycieków za pomocą termowizji, można użyć kamery termowizyjnej do zrobienia zdjęć obszaru, który chcemy zbadać. Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest dach, ściany i grunt w otoczeniu budynku. Podczas tego procesu należy szukać oznak zmniejszenia ilości ciepła w obszarach, które mają zostać zbadane. Jeśli zauważysz spadek ciepła, może to oznaczać nieszczelność. Kamera termowizyjna może być w stanie wykryć problemy, których nie widać gołym okiem. Podczas wykonywania zdjęć termowizyjnych budynku należy szukać obszarów, które są chłodniejsze niż powinny być na podstawie temperatury innych pobliskich powierzchni. Obszary, które są chłodniejsze niż powinny, mogą wskazywać na nieszczelność.

Jakie są korzyści z obrazowania termicznego?

Obrazowanie termiczne może pomóc w wykryciu obszarów o nieodpowiedniej izolacji i nieszczelności dachu, co pomaga obniżyć koszty energii. Może również pomóc w identyfikacji nieszczelności ścian, które mogą prowadzić do uszkodzeń lub gnicia. Obrazowanie termowizyjne można również wykorzystać do wykrywania przecieków wody, w tym spowodowanych przez wadliwe rury lub urządzenia obniżające ciśnienie wody. Obrazowania termowizyjnego można również używać do wykrywania różnic temperatury w budynkach, nawet gdy są one w ruchu. Na przykład obrazowanie termowizyjne może wykryć różnice między powierzchnią drogi a powierzchnią chodnika. Może to być pomocne przy próbie identyfikacji problemów z nawierzchnią drogi, takich jak pęknięcia lub wyboczenia.

Ograniczenia obrazowania termowizyjnego

Choć obrazowanie termowizyjne jest przydatne w wielu zastosowaniach, ma pewne ograniczenia. Na przykład obrazowanie termowizyjne jest przydatne tylko w obszarach, w których występuje energia cieplna. Oznacza to, że jeśli nie ma energii cieplnej, obrazowanie termowizyjne nie będzie przydatne. Obrazowanie termowizyjne jest również przydatne tylko do monitorowania obszarów, w których temperatura zmienia się znacząco. Innymi słowy, nie jest skuteczne w monitorowaniu obszarów, w których temperatura pozostaje względnie stała, takich jak rury wodociągowe. Ponadto obrazowanie termowizyjne nie jest skuteczne w przypadku monitorowania poruszających się obiektów, ponieważ obrazowanie termowizyjne mierzy temperaturę, a nie ruch. Aby obrazowanie termowizyjne było efektywne, musi istnieć różnica temperatur, którą kamera może zmierzyć. Dlatego obrazowanie termowizyjne nie jest zbyt przydatne w miejscach, w których temperatura się nie zmienia, np. w rurach wodociągowych.

Podsumowanie

Obrazowanie termiczne wykorzystuje kamery wykrywające promieniowanie podczerwone, czyli energię cieplną emitowaną przez obiekty. Można je wykorzystać do wykrywania nieszczelności w budynkach, identyfikacji obszarów strat cieplnych i wykrywania wycieków wody. Aby zidentyfikować źródła wycieków za pomocą obrazowania termicznego, można wykonać zdjęcia termiczne obszaru, który ma zostać zbadany. Należy szukać zmniejszonej ilości ciepła w miejscach, w których powinno być ciepło. Obszary, które są chłodniejsze niż powinny, mogą wskazywać na nieszczelność.

Obrazowanie termiczne można również wykorzystać do identyfikacji obszarów utraty ciepła, w tym nieodpowiedniej izolacji i nieszczelności dachu. Można ją także wykorzystać do wykrywania przecieków wody, w tym spowodowanych przez wadliwe rury lub urządzenia obniżające ciśnienie wody. Obrazowanie termowizyjne ma pewne ograniczenia. Aby obrazowanie termowizyjne było skuteczne, musi istnieć różnica temperatur, którą kamera może zmierzyć. Dlatego obrazowanie termowizyjne nie jest zbyt przydatne w obszarach, w których temperatura się nie zmienia, takich jak rury wodociągowe.