25 sierpnia, 2022
Badania termowizyjne domów

Obrazowanie termograficzne może być wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym do monitorowania procesów przemysłowych i audytu energetycznego. Kamery termowizyjne i oprogramowanie do obrazowania termicznego mogą być używane do wykrywania problemów z ogrzewaniem lub chłodzeniem oraz potencjalnego przenikania wilgoci do budynków, umożliwiając wcześniejsze rozpoznawanie problemów, które mogą prowadzić do kosztownych napraw w późniejszym czasie. Kamery termograficzne to urządzenia bezdotykowe, które mierzą ciepło zamiast światła widzialnego. Wykorzystują one zasadę termografii do sprawdzania emisji ciepła z powierzchni obiektu lub domu. Obraz termowizyjny pokazuje nam dokładnie, gdzie występuje duże stężenie ciepła, co oznacza, że urządzenie widzi gorętsze obiekty w kolorach czerwonym, żółtym i pomarańczowym, a chłodniejsze obiekty w kolorze zielonym. W tym artykule wyjaśniono, jak działa termowizja i jak może pomóc w ustaleniu, czy w domu występuje ukryty problem z wilgocią.

Jak działa termowizja

Kamery termowizyjne to urządzenia bezkontaktowe, które mierzą ciepło zamiast światła widzialnego. Wykorzystują one zasadę termografii do sprawdzania emisji ciepła z powierzchni obiektu lub domu. Gdy widzimy przedmioty, widzimy odbite od nich światło. Natomiast obraz termowizyjny pokazuje nam dokładnie, gdzie występuje duże stężenie ciepła, co oznacza, że urządzenie widzi gorętsze obiekty w kolorze czerwonym, żółtym i pomarańczowym, a chłodniejsze – w zielonym. W tym artykule wyjaśniono, jak działa termowizja i jak może pomóc w ustaleniu, czy w Twoim domu występuje ukryty problem z wilgocią.

Obrazowanie termiczne opiera się na zasadzie termografii. Kamery termowizyjne wykrywają promieniowanie podczerwone emitowane przez powierzchnię obiektu i wykorzystują je do utworzenia termogramu (obrazu termicznego) obiektu. Termogram to dwuwymiarowa reprezentacja intensywności i rozkładu energii podczerwieni emitowanej przez powierzchnię obiektu. Kamera przekształca energię podczerwieni w piksele reprezentujące temperaturę, przy czym chłodniejsze temperatury są wyświetlane jako niebieskie, a gorętsze jako czerwone. Promieniowanie podczerwone jest częścią widma elektromagnetycznego, które jest emitowane przez wszystkie obiekty. Obiekty emitują mniej promieniowania podczerwonego, gdy są chłodne. Gdy obiekt się nagrzewa, emituje więcej promieniowania podczerwonego.

Znajdowanie potencjalnych problemów z ukrytą wilgocią

Obrazowanie termowizyjne może mieć wiele zastosowań, w tym monitorowanie procesów przemysłowych i audyt energetyczny. Kamery termowizyjne i oprogramowanie termowizyjne mogą być używane do wykrywania problemów z ogrzewaniem lub chłodzeniem oraz potencjalnego przenikania wilgoci do budynków, umożliwiając wcześniejsze rozpoznawanie problemów, które mogą prowadzić do kosztownych napraw w późniejszym czasie. Badania termowizyjne mogą być wykorzystywane do sprawdzania źródeł wilgoci w budynku, takich jak przecieki dachowe, przecieki hydrauliczne, niewystarczająca wentylacja i problemy z fundamentami.

Obrazy termowizyjne mogą pomóc w identyfikacji źródeł wilgoci, a także miejsc, w których wilgoć może być uwięziona. Wilgoć w strukturze budynku może sprzyjać rozwojowi pleśni, powodować gnicie i prowadzić do kosztownych napraw. Obrazowanie termiczne może być pomocne w znajdowaniu anomalii termicznych w budynkach, które mogą wskazywać na potencjalne problemy, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte. Anomalie termiczne to obszary budynku, które są znacznie cieplejsze lub chłodniejsze niż otaczające je obszary. Anomalie termiczne mogą być spowodowane przez źródła ciepła, takie jak źle zaizolowane przewody, urządzenia elektryczne lub sprzęt AGD, albo obszary o słabej wentylacji, np. ściany położone zbyt blisko komina. Mogą być również powodowane przez źródła chłodnego powietrza, takie jak nieizolowane rury.

Badania termowizyjne domówWykrywać problemy z nieodpowiednią wentylacją i jakością powietrza w pomieszczeniach

Obrazowanie termiczne może być także użyte do określenia, czy w domu występuje problem z wentylacją. Za pomocą kamery termowizyjnej można sprawdzić, czy dom ma wystarczającą wentylację, czy w kanałach wentylacyjnych nie ma nieszczelności lub czy jakieś obszary domu nie są wentylowane. Obrazu termowizyjnego można także użyć do określenia, czy występuje problem z jakością powietrza w pomieszczeniach, np. problem z pleśnią. Kamery termowizyjne mogą być używane do wykrywania wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza w domu, takich jak zarodniki pleśni. Można je również wykorzystać do określenia, czy w domu występuje nadmiar wilgoci. Poniżej wymieniono niektóre ze sposobów, w jakie obrazowanie termowizyjne może pomóc w określeniu, czy występuje problem z jakością powietrza w pomieszczeniach.

  • Kamery termowizyjne mogą być używane do określania, czy istnieje problem z jakością powietrza w pomieszczeniach, np. problem z pleśnią.

Termowizja a problemy z pleśnią

Kiedy kamery termowizyjne są używane do wykrywania wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza w domu, takich jak zarodniki pleśni, często są w stanie jednocześnie zidentyfikować źródło problemu. Niektóre z powszechnych źródeł pleśni w domach to nieszczelności w dachu lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, niewystarczająca wentylacja i niewentylowane urządzenia spalające paliwo, takie jak gazowe podgrzewacze wody, piece i suszarki do ubrań. Wilgoć z przecieków może prowadzić do rozwoju pleśni na pobliskich powierzchniach, takich jak ściany, sufity i izolacja, a także do rozwoju pleśni w przewodach i w systemie HVAC. Aby uniknąć problemów z jakością powietrza w pomieszczeniach, ważne jest jak najszybsze wyeliminowanie źródeł wilgoci. Istnieje kilka sposobów wykorzystania kamer termowizyjnych do określenia, czy w domu występuje problem z pleśnią. Najbardziej bezpośrednim sposobem jest szukanie widocznych oznak wzrostu pleśni. Innym sposobem jest wykorzystanie kamery do wykrycia wysokiego poziomu zarodników pleśni unoszących się w powietrzu w domu. Może to pomóc w zlokalizowaniu źródła zarodników, co może być pomocne przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozwiązania problemu.

Na co zwracać uwagę podczas korzystania z termografii

Termografia może być wykorzystywana do wykrywania wielu różnych problemów w budynkach, ale należy pamiętać, że termowizja nie jest nauką ścisłą. Każdy budynek ma swój własny ślad termiczny, który zależy od takich czynników, jak rodzaj materiałów budowlanych, poziom izolacji, ilość wentylacji oraz ilość urządzeń i sprzętu wytwarzających ciepło. Kamery termowizyjne mierzą ilość promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię obiektu i wykorzystują je do utworzenia termogramu (obrazu termicznego) obiektu. Ilość promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt zależy od jego temperatury i materiałów, z których jest wykonany. Termografia może być pomocna w wykrywaniu anomalii termicznych w budynkach, które mogą wskazywać na potencjalne problemy, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte. Anomalie termiczne to obszary budynku, które są znacznie cieplejsze lub chłodniejsze niż otaczające je obszary. Anomalie termiczne mogą być spowodowane przez źródła ciepła, takie jak źle zaizolowane przewody, urządzenia elektryczne lub sprzęt AGD, albo obszary o słabej wentylacji, np. ściany położone zbyt blisko komina. Mogą być również powodowane przez źródła chłodnego powietrza, takie jak nieizolowane rury.

Wnioski

Kamery termowizyjne to urządzenia bezkontaktowe, które mierzą ciepło zamiast światła widzialnego. Wykorzystują one zasadę termografii do sprawdzania emisji ciepła z powierzchni obiektu lub domu. Termowizja może być pomocna w znajdowaniu anomalii termicznych w budynkach, które mogą wskazywać na potencjalne problemy, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte. Obrazowanie termiczne można również wykorzystać do określenia, czy występuje problem z jakością powietrza w pomieszczeniach, np. problem z pleśnią. Kamery termowizyjne mogą być używane do wykrywania wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza w domu, takich jak zarodniki pleśni. Można ich także użyć do określenia, czy istnieje problem z jakością powietrza w pomieszczeniach, np. problem z pleśnią.